Richtlijnen lidmaatschap HUDITO

Inschrijven gaat snel en makkelijk via internet; uw gegevens worden meteen in onze database opgenomen..

Lees voor u zich inschrijft onderstaande richtlijnen inzake het lidmaatschap goed door.

Indien u zich vervolgens hieronder via het digitale inschrijfformulier aanmeldt, verklaart u akkoord te gaan met onderstaande richtlijnen alsmede de statuten, het huishoudelijke reglement en de privacyverklaring van de vereniging en verklaart u zich hieraan te houden.


1. Contributie
Hier vindt u meer over de contributie.

2. Lidmaatschap
Het lidmaatschap wordt aangegaan voor één jaar en telkens stilzwijgend verlengd met een jaar.

3. Opzegging
Behoudens royement door het bestuur kan het lidmaatschap uitsluitend beëindigd worden door schriftelijke opzegging bij de ledenadministratie vóór 1 Juni.
In niet voorziene gevallen beslist het bestuur.
Indien het lidmaatschap niet voor 1 Juni schriftelijk bij de ledenadministratie is opgezegd, wordt het volledige contributiebedrag van het volgende verenigingsjaar in rekening gebracht. U kunt zich dan niet inschrijven bij een andere hockeyclub omdat u dan nog steeds via HUDITO ingeschreven staat bij de KNHB.
Indien niet wordt voldaan aan de financiële verplichtingen, zal na twee aanmaningen overgegaan worden tot het inschakelen van een deurwaarder; tevens kan dit leiden tot royement. In bepaalde gevallen kan het bestuur een lid schorsen; d.w.z. tijdelijk uitsluiten van deelname aan wedstrijden en andere verenigingsactiviteiten.

4. Inschrijfgeld
Het inschrijfgeld bedraagt EUR 45.

5. Betalingsvoorwaarden
Leden worden verwacht de jaarlijkse contributiefactuur te voldoen binnen de aangegeven betalingstermijn van 2 weken. Indien niet wordt betaald zal na twee aanmaningen overgegaan worden tot het inschakelen van een deurwaarder; tevens kan dit leiden tot royement. In bepaalde gevallen kan het bestuur een lid schorsen; d.w.z. tijdelijk uitsluiten van deelname aan wedstrijden en andere verenigingsactiviteiten.

6. Verplichtingen
  • Leden boven de 16 jaar dienen in het bezit te zijn van een scheidsrechterskaart. Indien men nog geen kaart heeft, is men verplicht aan een scheidsrechterscursus deel te nemen en binnen een jaar een scheidsrechterskaart te halen.
  • Ieder seniorlid verplicht zich tot het fluiten van wedstrijden en het meedraaien van bardiensten
  • Junioren A en B zijn verplicht bij toerbeurt de jongere teams te fluiten.
  • Ouders van jeugdleden zijn verplicht om per toerbeurt bardiensten mee te draaien. Dit zal in de praktijk neerkomen op ongeveer 3 keer per jaar.
  • Ouders van jeugdleden worden verwacht om bij toerbeurt bij uitwedstrijden te rijden.

7. Verzekering
Voor leden, die door de vereniging als lid van de KNHB zijn aangemeld, is een aanvullende aansprakelijkheids-en ongevallenverzekering afgesloten.

8. Kleding en Materialen
Ieder hockeylid zorgt voor zijn/haar sportkleding (uitgezonderd legguards e.d.). Daartoe behoort het clubtenue bestaande uit een zwarte broek en/of rok en een rood shirt met het embleem van de club en rood-zwarte gestreepte kousen. Het tenue is verkrijgbaar bij Hockey Republic, Patrijsweg 112 in Rijswijk. Men is verplicht tijdens competitie wedstrijden dit voorgeschreven tenue te dragen. Verder zijn scheenbeschermers verplicht en wordt een goed passende gebitsbeschermer zeer sterk aanbevolen.

9. Privacy
Tijdens de trainingen, wedstrijden en activiteiten bij of van Hudito worden regelmatig foto's genomen en video's gemaakt van acties en sfeerbeelden waarop leden van Hudito, leden van andere verenigingen of bezoekers staan afgebeeld. Deze beelden kunnen op de website en/of App worden gebruikt.

Indien hiertegen bezwaren bestaan, dient dit via de [email protected] kenbaar te worden gemaakt. Betreffende beeldmateriaal zal dan worden verwijderd. Hudito heeft het recht het verwijderverzoek terzijde te leggen ten aanzien van algemene actiebeelden of sfeerbeelden waarop betrokkene niet centraal en duidelijk herkenbaar is afgebeeld of indien duidelijk voor de foto is geposeerd. Voor de hele privacyverklaring, klik hier.