Algemene informatie over Hudito

HUDITO's missie is om de beste en gezelligste hockeyclub van Delft en omstreken te zijn.

Op hockeygebied wordt hieraan invulling gegeven door het tweesporenbeleid: alle hockeyers spelen op hun niveau en alle teams krijgen minimaal één keer per week training van een door de club geregelde trainer. Voor de topteams en alle jeugdteams wordt bovendien een coach aangesteld. Door het aanbieden van jeugdhockey, seniorenhockey (top en recreatie), veteranenhockey, trimhockey en G-hockey kan iedereen op zijn/haar niveau instromen.

 


HUDITO´s complex is goed bereikbaar per fiets: de gehele Rotterdamseweg is voorzien van een apart fietspad. Ook per auto en openbaar vervoer is het complex eenvoudig bereikbaar. U kunt uw auto parkeren op het parkeerterrein van de Faculteit Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek van de TU-Delft. Neem vervolgens het voetpad naar het HUDITO-complex.


HUDITO beschikt verder over een gezellig clubhuis met een uniek balkon dat uitzicht biedt over de drie velden. Het clubhuis heeft een goed voorziene bar en biedt plaats om gezellig met de tegenstanders na de wedstrijd nog wat te drinken. Om de gezelligheid extra te bevorderen worden er regelmatig feesten en thé dansants georganiseerd.


De website en de app van HUDITO zijn een belangrijk medium om leden en belangstellenden te informeren over het laatste nieuws, de organisatie en alle benodigde informatie over de wedstrijden, trainingen, scheidsrechtersaanwijzingen en andere activiteiten.


Vrijwilligers

Om dit allemaal te organiseren en de HUDITO draaiende te houden, kan de club gelukkig een beroep doen op de vele vrijwilligers onder de leden én de ouders.

Een sportclub kan tegenwoordig niet meer professioneel functioneren door de inzet van een klein aantal enthousiaste leden. Ook van nieuwe leden en ouders van jeugdleden verwachten we daarom een bijdrage aan dit vrijwilligerswerk, waaraan vaak bijzonder veel plezier wordt beleefd. Uw bijdrage aan de club kan in overleg vaak heel goed aansluiten op uw eigen voorkeur.

Van alle ouders en leden wordt verwacht dat zij af en toe een bardienst ‘draaien’. Elk team (behalve de allerjongste) moet een flink aantal scheidsrechters leveren, die door HUDITO worden opgeleid. Maar ook voor trainingen, coaching, commissiewerk, toernooien en ad hoc ondersteuning doen wij een beroep op leden en ouders.


Aanmelden
Het lidmaatschap is voor het hele seizoen.

Aanmelden kan heel eenvoudig via de website. Na het invullen van uw gegevens, wordt u automatisch een ingevuld inschrijfformulier gemaild. Na ondertekening kan dit formulier naar HUDITO verstuurd worden,

Vragen over uw lidmaatschap kunt u mailen naar [email protected]


Sponsoring
HUDITO is een club met ambities. Om die te kunnen verwezenlijken zijn sponsorinkomsten onontbeerlijk. De leden van HUDITO’s Sponsorcommissie vormen een traît d’union tussen club en bedrijfsleven. Maar sponsoring is geen eenzijdige zaak. Tegenover de bijdrage van de sponsor staat publiciteit, naamsbekendheid en de mogelijkheid nieuwe contacten te leggen.

In de praktijk is gebleken dat hockey bij uitstek een sport is die voor veel ondernemingen interessante commerciële contacten oplevert. Dat geldt ontegenzeggelijk voor de succesvolle Business Club van HUDITO. Daarnaast zijn er vele adverteerders op de schermen in het clubhuis, vele kledingsponsors en een groot aantal bedrijven die een reclamebord langs een veld hebben geplaatst. Ook adverteren via een banner op de HUDITO website bestaat tot de mogelijkheden.

Heeft u interesse in het sponsoren van HUDITO en/of wilt verder geïnformeerd worden, stuur dan een e-mail naar secretaris van de Sponsorcommissie: [email protected]


Club van 100
Sinds een aantal jaar kent HUDITO een Club van 100.

De Club van 100 doet aankopen ten dienste van HUDITO die niet uit de algemene middelen betaald kunnen worden. Voorbeelden zijn o.a. het elektronische scorebord, de beamer, de video camera t.b.v. wedstrijdanalyses en het ballenkanon.

De bedoeling was, dat 100 mensen die de club een warm hart toedragen 100 gulden per jaar stortten. Na de invoering van de euro is dat 50 euro geworden. Men hoeft geen lid van de vereniging te zijn om HUDITO te steunen via de Club van 100.

Wenst u meer informatie over de Club van 100, mail naar [email protected].


Verdere informatie gewenst?

Meer informatie over HUDITO kan worden ingewonnen bij de secretaris van het bestuur d.m.v een e-mail naar [email protected].


En uiteraard bent u van harte welkom om eens langs te komen op ons complex. Op de website kunt u het wedstrijdprogramma raadplegen.