Deelname toernooien Hudito C of D teams
Beste coach en oudermanager C- en D-teams,  


Zoals je weet, mag ieder C of D team aan het eind van het hockeyseizoen deelnemen aan een hockeytoernooi. Hudito handhaaft de regel, dat de  D-jeugd niet aan een meerdaags toernooien deelneemt. 


Alleen onder bepaalde voorwaarde mag de C-jeugd deelnemen aan een meerdaags toernooi. Deze voorwaarden zijn:
  • dat er overlegd wordt met de ouders van het team en dat er uitdrukkelijke toestemming van de ouders is (dit kan betekenen, dat er 1 of meer kinderen niet mee mogen)
  • dat er voldoende (2-4) volwassenen (ook ouders) meegaan als begeleiding.


De teams spelen de toernooien namens Hudito en dienen zich sportief en netjes te gedragen, zoals het een goede Hudito-er betaamt! Tijdens het toernooi moeten er minimaal twee volwassen begeleiders aanwezig zijn. 


Als coach en oudermanager kunnen jullie zelf via de KNHB site (www.knhb.nl) of via www.hockeynet.nl of op andere wijze een toernooi uitkiezen, inschrijven en de zaken per team regelen.


Denk bij de planning van de toernooien aan de proefwerkweken en de duur van de competitie. Een aantal teams worden voor Hudito's C & D toernooi uitgenodigd. Teams die niet deelnemen aan het C of  D toernooi van Hudito kunnen zelf voor een ander toernooi kiezen. 


Voor die teams is een toernooibijdrage van 150 euro per team beschikbaar. Mocht deelname duurder zijn dan dient het resterende bedrag door het team zelf te worden betaald. 


De door Hudito beschikbaar gestelde tegemoetkoming kan worden verkregen door een bevestiging van aanmelding en een declaratieformulier te sturen aan [email protected]. Aan het einde van het seizoen zullen alle declaraties in een keer uitbetaald worden aan alle teams.
Veel speel- en toernooiplezier toegewenst!