Training komende weken
De zaal is nog niet voor iedereen voorbij, maar de eerste teams zijn inmiddels al weer op het veld begonnen.
Teams die deze week al willen trainen (maandag 11 februari t/m vrijdag 15 februari) kunnen trainen mits doorgegeven aan ondergetekende.
In de week van 18 t/m 22 februari starten alle teams (met uitzondering van de benjamins) weer met trainen.
In de voorjaarsvakantie komen alle trainingen van de jeugd te vervallen (senioren trainen dus wel) tenzij anders is afgesproken met ondergetekende.
Vanaf Maandag 4 maart gaat alles weer volgens het normale trainingsschema op weg naar de eerste veldcompetitiewedstrijden van 9 en 10 maart.