Planning zaaltraining +++update 8-1+++
update/12
Er is weer een gewijzigde Excel planning toegevoegd!
 
Na het nodige puzzelwerk is de zaalplanning inclusief alle extra aanvragen gereed!

Het Excel overzicht is leidend.  Mocht je nog extra willen trainen of schuiven dan kun je kiezen uit de gele of groene vlakken met een 1 erin. Dit dient wel met ons afgestemd te worden (oa ivm sleuteloverdracht).

De trainingen zijn inmiddels ook in Lisa terug zijn te vinden.

Een uitgebreide mail met gebruiksinstructie voor de zalen volgt nog later. Tot slot nog het verzoek aan degene die dat nog niet hebben gedaan om zsm het geld over te maken.

Het aantal trainingsuren x €60,- dient te worden overgemaakt op jeugdrekeningnummer: NL95 RABO 0153 1218 66 t.n.v. DHC Hudito onder vermelding van ‘zaaltrainingen + teamnaam’. Let op: dit is een ander rekeningnummer dan het algemene Hudito-rekeningnummer!)

Met vriendelijke groet,

[email protected]
Bijlage: zaalplanning 10-1.xlsx