Arbitrage

Veld
Hier vind je het spelreglement van de KNHB (het reglement en de briefing is ook te vinden in Mijn Hudito > Club > Documenten > Scheidsrechterscommissie). Voor de jongste jeugd en G-hockey is er een apart reglement opgesteld voor 3-6-8-tal hockey. Ook heeft de bond aandachtspunten opgesteld voor ouders en begeleiders voor wedstrijden van de jongste jeugd, zie ook de video hieronder. Als je jezelf als scheidsrechter wil verbeteren, kijk dan eens naar de handgebaren en het bondsreglement.Regelwijzigingen seizoen 2015-2016
Met ingang van het seizoen 2015-2016 heeft de KNHB een aantal spelregelwijzigingen doorgevoerd:

  • Bij alle seniorenwedstrijden is het spelen van een bal die boven schouderhoogte is, mits dit niet gevaarlijk gebeurt, toegestaan. Hierbij blijft het voorkomen van gevaarlijke situaties de hoogste prioriteit. Je zult dus eerder dan voorheen moeten beslissen wie de bal kan spelen en bepalen of je fluit of nog even wacht. Zodra je ziet dat spelers dicht bij elkaar staan en er gaat zeker een duel om de bal ontstaan zal je moeten fluiten. Het lastige is dat nu niet altijd duidelijk is wie de eerste ontvanger is. Een speler mag immers een bal die over hem heen gespeeld wordt met zijn stick boven zijn schouder stoppen of wegslaan. In dat geval moet de betreffende speler zorgen dat dit ongevaarlijk gebeurt. Zodra er gevaar voor de andere partij ontstaat doordat een speler een bal boven zijn schouder speelt maakt hij een overtreding. Bij alle juniorenwedstrijden blijft de regel van kracht dat de bal boven schouderhoogte niet gespeeld mag worden, met uitzondering van het verdedigen van een schot op doel.
  • De lange corner wordt niet langer genomen op de zijlijn maar op de 23-meterlijn, recht tegenover het punt waar de bal over de achterlijn is gegaan. Aangezien het een spelhervatting binnen het 23-metergebied betreft zijn de toepassingen van een aanvallende vrije slag binnen het 23- metergebied van toepassing. Het signaal van de scheidsrechter voor het aangeven van een lange corner blijft hetzelfde: je wijst met een horizontaal gestrekte arm naar de hoekvlag.
  • Een aanvallende vrije slag binnen vijf meter van de cirkel wordt genomen op de plaats van overtreding en dus niet meer teruggelegd. Alle andere spelers dan degene die de bal gaat nemen, moeten op minimaal vijf meter afstand gaan staan. Verdedigers die in de cirkel staan mogen binnen de vijf meter afstand blijven staan, maar mogen totdat de bal door een tweede speler is geraakt of de bal vijf meter heeft afgelegd niet buiten de cirkel komen. Het begeleiden van de aanvaller van binnen de cirkel is toegestaan, zolang ze niet de bal spelen of een poging doen de bal te gaan spelen. Nadat de bal vijf meter heeft afgelegd of door een tweede speler is geraakt, mag een verdediger vanuit elke positie de bal spelen, ook als hij in eerste instantie niet op afstand stond.
  • Een groene kaart betekent een tijdelijke verwijdering van de betreffende speler van twee minuten. De scheidsrechters timen, net als bij een gele kaart, de straftijd en maken kenbaar wanneer de straftijd voorbij is en de speler (of zijn vervanger) mag terugkeren.
  • Alle veldspelers zijn verplicht mondbescherming (‘bitje’) te dragen. Heeft een speler geen bitje in als hij het veld in wil komen dan laat je dit als scheidsrechter niet toe. Constateer je dat iemand in het veld zijn bitje niet draagt dan corrigeer je dat direct of je laat de betreffende speler wisselen. Er wordt geen spelstraf verbonden aan het niet dragen van een bitje!
  • De mogelijkheid om een vrije slag 10 meter naar voren te verplaatsen is uit het spelreglement verwijderd en dus niet meer van toepassing.

Zaal
Zaalhockey is anders dan veldhockey en heeft daarom ook een apart reglement. Daar vind je ook een overzicht van de belangrijkste verschillen tussen het veld en de zaal.


Opleiding
Op de site van de KNHB zijn oefenexamens te vinden om je voor te bereiden op het examen van de cursus. Als je het examen met goed gevolg hebt afgelegd ben je clubscheidsrechter(CS). Wil je daarna beter worden en op een hoger niveau gaan fluiten? Dat kan met de CS+ en de bondsopleiding(BS). Kijk voor meer informatie over deze opleidingen over de CS+ en de BS op de site van de KNHB.

Aanwijsbeleid
Scheidsrechters en spelleiders worden opgesteld door de scheidsrechterscommissie (sc). De aanwijzing gebeurt via LISA. Uiterlijk op maandagavond staan de scheidsrechters voor het volgend weekend vermeld in het wedstrijdoverzicht op de Hudito website. Iedereen die staat opgesteld ontvangt een mail vanuit LISA met de gegevens over de datum en de tijd van de te fluiten wedstrijd.


Aanwijzing:

·Senioren uit thuisspelende teams worden op zondag ingedeeld om te fluiten.

·Van de seniorenteams die uit spelen worden elk weekend vier teams aangewezen om op zaterdag een jeugdwedstrijd te fluiten. De aanvoerders of contactpersonen van de teams geven aan de sc door welke spelers komen fluiten.

·Jeugdleden uit thuisspelende A- en B-elftallen die in het bezit zijn van een scheidsrechterskaart worden op zaterdag ingedeeld om jeugdwedstrijden te fluiten. Er wordt voldoende rekening gehouden met voorbereidingstijd voor de eigen te spelen wedstrijd. Indien nodig worden ook spelers van uitspelende teams ingedeeld. A- en B leden met kaart kunnen ook worden ingedeeld als spelleider bij 8-tal jongste jeugd wedstrijden.

·Jeugdleden uit thuisspelende A- B- en C- teams die nog geen scheidsrechterskaart hebben worden ingedeeld als spelleider bij 8-tal jongste jeugd wedstrijden. Er wordt dan samen gefloten met een ouder van het jongste jeugdteam.

·Ouders en andere vrijwilligers in het bezit van een scheidsrechterskaart worden aangewezen op basis van vrijwilligheid en beschikbaarheid.

·De aanvoerder van elk seniorenteam en de coach dan wel oudermanager van elk jeugdteam is verantwoordelijk voor een goed lopende organisatie voor wat betreft de fluitbeurten van zijn/haar team.


Vervanging:

·Iedereen die als scheidsrechter of spelleider staat ingedeeld is verplicht om de wedstrijd zelf te fluiten dan wel voor tijdige en passende vervanging te zorgen.

·Vervanging probeer je in eerste instantie binnen je eigen team te regelen. Lukt dat niet vraag om hulp bij je coach of oudermanager (jeugd) of aanvoerder (senioren). Zoek vervolgens zélf ook buiten je team.

·De gegevens van alle scheidsrechters zijn te vinden in Mijn Hudito onder Scheidsrechters (telefoonnummers, kaartnummers)

·In LISA worden alle fluitbeurten geregistreerd. Meld daarom vervanging van scheidsrechters om te voorkomen dat je op korte termijn weer ingedeeld wordt.

·Ook als voor vervanging gezorgd is blijft de door de sc aangewezen scheidsrechter verantwoordelijk voor het fluiten van de wedstrijd!

·Alleen in uiterste nood kan worden afgezegd bij de sc.

·Ben je voor langere tijd ziek/zwanger/geblesseerd/met vakantie etc. stuur ons dan even een mailtje, dan voorkom je dat je opgesteld wordt.


Niet op komen dagen:

·Iedereen is verplicht om het wedstrijdschema op de Hudito site en/of zijn/haar mail te checken of hij/zij als scheidsrechter staat opgesteld.

·Iedereen is zelf verantwoordelijk voor de registratie van zijn/haar correcte contactgegevens (e-mailadres, telefoonnummers) in Mijn Hudito. Het excuus dat je niet op de hoogte was van een fluitbeurt geldt niet.

·Als je niet komt opdagen om de aangewezen wedstrijd te fluiten, krijg je een nieuwe en een extra fluitbeurt.

·Bij herhaaldelijk niet komen op dagen voor een fluitbeurt word je voor het spelen van een thuiswedstrijd geschorst. De schorsing wordt door het bestuur uitgesproken.

·Degene die te laat bij een wedstrijd verschijnt waardoor de wedstrijd te laat start kan een extra fluitbeurt toegewezen krijgen.

·Als binnen één team een of meer leden herhaaldelijk niet op komen dagen dan kan de sc besluiten om voor dat team een of meer wedstrijden geen scheidsrechters aan te wijzen. Het team dient dan zelf voor fluitisten te zorgen. Dit om te voorkomen dat teamleden steeds weigeren elkaar te vervangen.


Fluiten van wedstrijden:

·De scheidstrechter meldt zich tijdig (15 minuten voor aanvang van de wedstrijd) bij de wedstrijdtafel (zaterdag) of bij het veld. Eventueel is een fluit te leen bij de wedstrijdtafel of bij de bar.

·Na de wedstrijd dient de scheidsrechter het wedstrijdformulier in te vullen. Bij een papieren wedstrijdformulier betekent dat uitslag en kaartnummer invullen en het formulier ondertekenen. Bij een digitaal wedstrijdformulier meld je je aan met je kaartnummer en vult de uitslag in. Bij de wedstrijdtafel of achter de bar is een lijst met kaartnummers aanwezig.

·Jeugdleden ontvangen na het fluiten van een wedstrijd een plastic muntje van de thuisspelende coach of oudermanager voor een gratis consumptie.


Scheidsrechterscursussen:

·Hudito komt de landelijk tussen clubs en KNHB gemaakte afspraken na dat jeugdspelers bij het bereiken van de B-leeftijd hun Clubscheidsrechterskaart behalen.

·Alle 1e jaars B-jeugd wordt opgeroepen voor het volgen van de E-learningcursus Clubscheidsrechter (CS). Niet reageren op de oproep voor de cursus of zonder goede reden wegblijven bij het examen betekent dat de club sancties zal opleggen: bijv. minder speeltijd of geen toegang tot de jeugdfeesten; ook word je dan opgeroepen om extra te fluiten voor het opdoen van de nodige extra ervaring.

·Cursisten krijgen 30 dagen na het ontvangen van de inlogcode de tijd om de digitale cursus met filmpjes en oefenvragen vanachter de eigen computer te doen. Voor het examen komen de jeugdleden naar de examenlocatie op een vooraf tijdig door de sc aangegeven datum en tijd. Voor het examen begint is er nog gelegenheid voor het stellen van vragen aan de examinator.

·Afzeggen voor een examen kan slechts in uitzonderlijke, gemotiveerde gevallen. Mocht het examen samenvallen met een training dan heeft het examen prioriteit.

·Ook seniorleden die nog geen kaart hebben kunnen deze halen door zich aan te melden voor de E-learning cursus bij de scheidsrechterscommissie

·Ten slotte: als je beter wilt hockeyen, ga dan (vaker) fluiten! Fluiten is leuk om te doen en een goede spelregelkennis zorgt ervoor dat je met meer vertrouwen fluit.


Begeleiding van scheidsrechters:

·Jeugdleden worden na het behalen van hun scheidsrechterskaart bij het fluiten van hun eerste wedstrijd begeleid.

·Senioren die begeleiding willen kunnen hiervoor een mail sturen naar [email protected]

·Begeleiding vindt in principe plaats op zaterdag.

Scheidsrechterscommissie Hudito, 2013

 Voor al je vragen over de opleidingen en aanwijsbeleid kun je ons mailen of spreek één van de commissieleden aan!