Introductiepagina


Inschrijven gaat snel en makkelijk via internet; uw gegevens worden meteen opgenomen in onze database. Op basis van uw gegevens wordt meteen een inschrijfformulier gemaakt. Deze dient u uit te printen en te ondertekenen. Het getekende formulier kunt u sturen naar [email protected] of per post. Dit scheelt u en onze vereniging een hoop tijd en beperkt de kans op fouten. Na ontvangst van het inschrijfformulier is uw inschrijving definitief.


Klik hier voor de richtlijnen lidmaatschap HUDITO
 

Persoonlijk
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
  (datum: dd-mm-yyyy)  
 
Contact info
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
Financieel
  HUDITO int de contributie van haar leden middels automatische incasso. Het incassant ID van HUDITO is NL50ZZZ403974800001.

 
   
 
   
 
   
Overige informatie
   
 
   
 
Type lidmaatschap?
   
   
   
   
   
Vrijwilligerswerk
  HUDITO is een bruisende club die volledig draait op de inzet van vrijwilligers. Vrijwilligerswerk is leuk, geeft energie en is noodzakelijk om de club goed te laten functioneren. Als nieuw lid van HUDITO (of ouder van) zijn wij daarom zeer benieuwd naar uw interesses op dit gebied. De meeste taken vragen een รก twee uur per week uw aandacht. Wilt u hier meer over weten, dan kunt u mailen naar [email protected].

Van ouders van jeugdleden verwachten wij in ieder geval wel dat zij bardienst "draaien" en rijden naar uitwedstrijden (per toerbeurt). Van seniorenleden verwachten wij dat zij bardienst "draaien" en wedstrijden fluiten.

Hieronder volgt een overzicht van mogelijke vrijwilligerstaken. Wij vernemen graag van u of en waarin u interesse heeft en waar u een bijdrage zou kunnen leveren.

 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Extra informatie
  Nu volgt een aantal algemene vragen. Na deze stap bent u als proeflid ingeschreven en krijgt u een 'opmaat' inschrijfformulier op uw scherm. Deze dient u uit te printen, ondertekenen en opsturen. Pas als dit document per post ontvangen is, is uw inschrijving definitief.

 
   
   
Disclaimer
  Ondergetekende meldt zichzelf of bovenstaand minderjarig persoon aan en verklaart akkoord te gaan met de algemene voorwaarden (inclusief privacyverklaring: https://www.hudito.nl/files/library/20180403_privacyverklaring%20hudito.pdf); deze voorwaarden zijn bovenaan dit formulier te vinden. Tevens machtigt u ons hierbij de verschuldigde inschrijf- en contributiegelden van uw rekening af te schrijven.

 
   
KNHB Lidmaatschap
Logo KNHB

Door jouw aanmelding als lid van de vereniging, machtig je de vereniging om jou als lid aan te melden bij de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB).

Jouw persoonsgegevens

De gegevens zoals vermeld op dit inschrijfformulier worden opgenomen in het ledenbestand van de vereniging en worden alleen gebruikt voor doeleinden die verband houden met activiteiten van de vereniging. De vereniging is uit hoofde van haar lidmaatschap van de KNHB verplicht jouw naam, geslacht, geboortedatum, adres, telefoonnummer en e-mailadres door te geven aan de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB), omdat je als nieuw lid automatisch tevens lid van de KNHB wordt. Deze gegevens worden tevens opgenomen in de ledenadministratie van de KNHB. Voor meer informatie over de wijze waarop de KNHB uw persoonsgegevens verwerkt, verwijzen wij naar de privacyverklaring van de KNHB.